Om Oss

#striped-custom-5a8aef8bb78c9 h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5a8aef8bb78c9 h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5a8aef8bb78c9 h3:before {border-color:#d03c32!important;}

AFFÄRSIDÉ

Scanlube skall skapa ökat värde för sina ägare och kunder i Europa, genom att med högsta kvalitet, service och konkurrenskraftiga priser producera och leverera ett brett sortiment av smörjmedel.

#striped-custom-5a8aef8bb866e h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5a8aef8bb866e h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5a8aef8bb866e h3:before {border-color:#d03c32!important;}

VERKSAMHET

Scanlube tillverkar, lagerhåller och distribuerar under varumärket Texaco på uppdrag av Preem AB, Uno-X Gruppen AS och Chevron. Verksamheten bedrivs i Göteborgs energihamn, i egenägd fabrik. Scanlube ägs till hälften vardera av Preem AB och Uno-X Gruppen AS, vilka även är bolagets största kunder med egna försäljningsorganisationer. Kunderna finns främst i Sverige, Danmark, Norge, Island, Baltikum och Finland.

#striped-custom-5a8aef8bb93df h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5a8aef8bb93df h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5a8aef8bb93df h3:before {border-color:#d03c32!important;}

PRODUKTKVALITET

Hög produktkvalitet och rena produkter är ett signum för Scanlube. För forskning och utveckling har vi tillgång till all teknologi och erfarenhet som finns samlad i den internationella Chevron koncernen. Spårbarhet av råvaror och produkter finns i alla led. Produktionskontroll och kontroll av råvaror sker i eget välutrustat laboratorium.

#striped-custom-5a8aef8bba13d h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5a8aef8bba13d h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5a8aef8bba13d h3:before {border-color:#d03c32!important;}

VISION

Scanlube skall vara den mest kund- och miljöfokuserade leverantören av smörjmedel i Europa.

#striped-custom-5a8aef8bbaeeb h3:after {background-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5a8aef8bbaeeb h3:after {border-color:#d03c32!important;}#striped-custom-5a8aef8bbaeeb h3:before {border-color:#d03c32!important;}

KÄRNVÄRDEN

Scanlubes kärnvärden är ett stöd i den dagliga verksamheten och en hjälp när beslut tas. Kärnvärdena genomsyrar hela organisationen och säkerställer att alla arbetar i samma riktning för att uppnå visionen.

Kundfokus

Vi är pålitliga, serviceinriktade och ger alltid ett positivt bemötande.

Miljöomsorg

Vi arbetar aktivt med att minimera miljöpåverkan och ställer höga krav på våra leverantörer.

Ansvar

Vi har ett högt säkerhetstänkande och arbetar på ett ansvarsfullt sätt.

Gemenskap

Vi samarbetar och känner glädje på jobbet.

Utveckling

Vi tänker nytt och ser möjligheter.