Scanlube tillverkar och distribuerar smörjmedel till kunder i norra Europa


Om Scanlube

Scanlube är en smörjmedelsfabrik som ägs av Preem AB och Uno-X Gruppen AS. Fabriken ligger i Göteborgs energihamn.

Scanlube tillverkar och distribuerar smörjmedel till kunder i bl a Sverige, Norge, Danmark, Grönland, Baltikum och Island. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 och OHSAS 18001:2007. För forskning och utveckling har Scanlube tillgång till all teknologi och erfarenhet som finns samlat inom den internationella Chevron koncernen.

Vår vision

Scanlube skall vara den mest kund- & miljöfokuserade leverantören av smörjmedel i Europa.

Ägare

Scanlube ägs till 50 procent av Preem AB (publ) och 50 procent av Uno-X Gruppen AS. Preem AB (publ) är verksamma på den svenska marknaden och Uno-X Gruppen AS finns genom dotterbolagen Uno-X Smøreolie framförallt i Danmark och Norge, men även i de baltiska länderna. Scanlubes produkter saluförs huvudsakligen genom marknadsbolag kopplade till de två ägarna.