Vår miljöpolicy


Scanlube värnar om miljön och skall sträva efter att producera och leverera smörjmedel på ett sätt så att tillämpliga krav efterlevs. Miljömedvetenhet skall vara naturligt i vår organisation, så att ett aktivt arbete med att förebygga miljöföroreningar och minimera miljöpåverkan säkras. Genom årliga handlingsplaner och en öppen dialog skall Scanlube bidra till en ständig förbättring av miljöledning och miljöprestanda.