Vår arbetsmiljöpolicy


Arbetsmiljöarbetet på Scanlube skall vara  en naturlig del av det dagliga arbetet. Genom ständiga förbättringar skall vi skapa en säker, trygg, stimulerande och trivsam arbetsplats.