Hälsa, miljö och säkerhet


Scanlube är certifierat enligt ISO 14001:2004 sedan 2008 och OHSAS 18001:2007 sedan 2015. Vi strävar efteratt driva verksamheten på bästa sätt för både människa och miljö. Arbetet med arbetsmiljö- och miljöfrågor sker löpande i vår dagliga verksamhet. Scanlubes villkor regleras av ett eget tillstånd enligt miljöskyddslagen samt den svenska arbetsmiljö- och miljölagstiftningen. Lagstiftningen är vår utgångspunkt även om ambitionen ofta är ännu högre. Scanlubes tillsynsmyndighet för yttre miljö är Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Scanlube har ett processorienterat verksamhetssystem där kvalitet, yttre miljö samt arbetsmiljö är integrerat. Verksamhetssystemet skall fungera som ett stöd i det dagliga arbetet och vara basen för bl a ett säkert arbete ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv samt ständiga förbättringar.

Certifikat ISO 14001:2004

Vår miljöpolicy

Certifikat OHSAS 18001:2007

Vår arbetsmiljöpolicy